BEKKESUS AS

BEKKEEKSPERTENE

Bekkesus AS er eksperter på bekk

Jobben vår er å skape bekkeløp i økologisk god stand, som fungerer side om side med menneskelige behov som landbruk, infrastruktur eller vannforvaltning.